Inspiratiesessie Denken in Organisaties - een nieuwe Verlichting

Filosofie voor leidinggevenden en professionals in organisatiesVeel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwerking, vraag en aanbod en winstdenken en een amorele groei om de groei zorgen ervoor dat bedrijven krakend tot stilstand komen. De leefomgeving van toekomstige generaties loopt daarbij onherstelbare schade op. Het is hoog tijd om anders na te denken over samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom. Maar hoe dan? We grijpen terug op de belangrijkste inzichten uit de Verlichtingsfilosofie en passen die toe op de vraagstukken van de 21ste eeuw. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie, vernieuwing en duurzame verandering. We delen een inspirerende routekaart waarmee we de deelnemer nieuwe inzichten willen bieden om naar de toekomst van organisaties te kijken. We moedigen aan om zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen.

Tijdens deze inspiratiesessie:

  • Maken we een filosofische manier van denken over organisaties toegankelijk en concreet.
  • Voorzien we onze prikkelende reflectievragen van inspirerende voorbeelden uit de praktijk, muziek kunst en film.
  • Behandelen we principiële vragen over o.a. duurzaamheid, autonomie en de grenzen aan de groei.
  • Gaan we in op de vraag hoe ver het geloof kan gaan in cijfers en economisch gewin als criteria voor alles?
  • Tonen we een constructieve routekaart voor een veranderkoers of zelfs radicale innovatie.

Voor wie

Deze inspiratiesessie is bedoeld voor leidinggevenden en professionals in bedrijfsleven, overheidsinstellingen, de zorg en het onderwijs, die door de bril van de Verlichting naar hun organisatie van nu willen kijken.


Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Voertaal
Nederlands
Start
April

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen