Onderwijsdag

Student engagement in a global context

De Universiteit van Amsterdam organiseert op donderdag 31 mei 2018 de jaarlijkse Onderwijsdag voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, onderwijsprofessionals en studenten.

Video wordt geladen..

De UvA Onderwijsdag is de plek om inspirerende ideeën, projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te bediscussiëren én vooruit te blikken op de (nabije) toekomst van het onderwijs. Dit jaar staan de thema’s student engagement en international classroom centraal.

Student engagement heeft als doel studenten een rijke academische en persoonlijke leeromgeving te bieden en vormt het hart van de UvA Onderwijsvisie. Het omvat dat wat de student nodig heeft om academisch succesvol te zijn, zoals uitdagend onderwijs, activerend leren en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.

De UvA is internationaal georiënteerd en we willen het kritische denken en de open intellectuele houding van de studenten versterken via de international classroom. Taalvaardigheid en diversiteit zijn in de international classroom onlosmakelijk verbonden met de inbreng van diverse (wetenschappelijke) perspectieven in het onderwijs. Daarnaast verrijkt het de totale student experience van de student.

Datum, tijd en locatie

  • Datum: 31 mei 2018
  • Tijd: 11.30 - 18.00 uur
  • Locatie: Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50
  • Deelname: Gratis
  • Voertaal: Engels
UvA Onderwijsdag

Bekijk de impressie van de Onderwijsdag (via icoon linksboven) Foto's: Wouter van der Wolk

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 februari 2018