Entrepreneurship

Is door onderzoekers ontwikkelde kennis geschikt om te worden ontwikkeld tot een product, in een nieuwe eigen onderneming? Innovation Exchange Amsterdam (IXA) ondersteunt bij het opzetten van die eigen onderneming.

De onderzoeker krijgt begeleiding bij het vinden van een ondernemer en/of financiering en eventueel benodigd personeel zodat hij/zij in staat is de vinding tot volle wasdom te brengen.

Ook in het onderwijs aan de UvA wordt aandacht besteed aan ondernemerschap, bijvoorbeeld in de minor Entrepreneurship. Studenten leren naast de vakinhoudelijke kennis ook die kennis en vaardigheden aan die nodig zijn voor een ondernemende houding. De UvA integreert dit ondernemerschapsonderwijs in zo veel mogelijk opleidingen zodat zo veel mogelijk studenten kennismaken met ondernemerschap. De huidige samenleving vraagt namelijk niet alleen om kennis, maar ook om mensen die die kennis op een creatieve en ondernemende manier toe weten te passen. Ook promovendi van de UvA volgen om die reden een cursus Ondernemerschap.

Amsterdam Center for Entrepreneurship 

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) helpt studenten, onderzoekers, alumni en tech professionals bij het ontwikkelen van hun innovatieve ideeën naar een succesvol bedrijf. studenten, onderzoekers, alumni en tech professionals bij het ontwikkelen van hun innovatieve ideeën naar een succesvol bedrijf. Ze bieden training & support, en toegang tot een uitgebreid netwerk van mentoren, ondernemers en business professionals.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

18 september 2017